Mediedesigner vs Grafisk Designer

Mediedesign VS Grafisk Design
Hva er på forskjellen på Mediedesign og Grafisk Design? Yrkene har mye til felles, men visse forskjeller er det.

Graisk-design-Mediedesign-Typografi

Mediedesign, Visuell Kommunikasjon eller Grafisk Design er alle kreative fagområder der du bruker bilder og tekst til å formidle et budskap. Begrepene blir brukt om hverandre og forskjellene er små.

Mediedesigner er en yrkesgruppe som kan jobbe med et vidt spekter av oppgaver. En mediedesigner jobber mye med visuell kommunikasjon i digitale medier. Du formidler et budskap til en bestemt målgruppe ved hjelp av bilder og tekst. Arbeidsoppgavene vil variere veldig ut i fra hvor en får seg jobb eller en velger å jobbe som freelance. Arbeidsplassene der det kan ansettes mediedesigner er reklame-, design- og mediebyråer, forlag, aviser, grafisk bransje, film- og TV-bransjen, og innen informasjonsvirksomhet i privat og offentlig sektor.

Det er ikke bare utdanningen som teller for en fremtid som designer, men også dyktighet, tidligere arbeider, hva du har fordypet deg i osv. Dette gjelder for både Mediedesignere og Grafisk Designere. Du kan få mange de samme jobbene med disse utdanningene, men hvorvidt du får jobben eller ikke vil være avhengig av hvor dyktig du er. Det kan også ha betydning om du har tatt annen utdanning i tillegg til grunnutdanningen. Grafiske designere jobber dessuten gjerne kun med grafisk design. Mediedesigner er et mer generelt yrke. I tillegg til visuell kommunikasjon og grafisk design er det også mange andre arbeidsområder som er aktuelle innen media og kommunikasjon.

 

Relaterte yrkesbeskrivelser er

Hva gjør en mediedesigner?

Mediedesign er et eget felt innenfor fagområdet media og kommunikasjon. En mediedesigner driver med alt fra ideutvikling, grafisk design, bruk av program til markedsstrategi. En mediedesigner utvikler ideer som skal kommunisere på en eller annen måte, for eksempel innen media og reklamebransjen, og setter dem til verks med kreativ visuell eller tekstbasert design. En mediedesigner skaper nye og kreative ideer med tanke på ulike produksjons- og kommunikasjonskanaler.

Vanlige arbeidsoppgaver er produksjon av tekst, bilde og lyd med fokus på design. En mediedesigner utvikler også ideer og strategier for hvordan man kan løse ulike oppgaver. Mediedesigneren arbeider mye med programvare og ulikt utstyr for å designe eller formidle. Analyse av medier og markedet med tanke på markedsstrategi inngår også i mediedesignerens vanlige arbeidsoppgaver.

Det finnes mange ulike arbeidsfelt for mediedesigneren fra det rent designmessige som for eksempel illustrasjon eller foto, til teknisk produksjon og markedsstrategi. Men ofte arbeider mediedesigneren innen alle disse områdene på ulike prosjekter.

Personlige egenskaper – Mediedesigner

En mediedesigner må først og fremst være kreativ, ha estetisk sans og ha evne til å tenke nytt. De bør også være analytisk anlagte, løsningsorienterte og ha gode IKT kunnskaper.

Utdanning / kompetansekrav – Mediedesigner

En del videregående skoler tilbyr fag og linjer innenfor Media og Kommunikasjon. På høyere utdanningsnivå kan man ta ulike utdanninger som er relevante for mediedesign ved ulike spesialiserte høyskoler. Blant annet kan man studere Digital Media Design ved Høyskolen i Telemark eller Media IKT og Design ved Høyskolen i Volda.

Jobbmuligheter – Mediedesigner

Som mediedesigner har man mange jobbmuligheter for eksempel innen reklame- og mediekommunikasjon, kommunikasjonsrådgivning, animasjon, film og video produksjon, illustrasjon, grafisk design eller programutvikling.

Hva gjør en Grafisk designer?

 

 

Som grafisk designer jobber du med visuell kommunikasjon. Du formidler et budskap til en bestemt målgruppe ved hjelp av bilder og tekst.

Som grafisk designer kan du jobbe med utrolig mye forskjellig. Du kan blant annet utforme reklameplakater, brosjyrer, skilt, web-sider, CD-cover, produsktemballasjer, annonser, logoer, designe trykksaker som magasiner, blader, tidsskrifter og bøker. Du kan også jobbe med webdesign og TV-grafikk. Selv om en grafisk designer jobber mye med den fysiske presentasjonen av bilder og tekst, produserer vanligvis ikke selve vedkommende innholdet selv, det blir gjerne satt til en tekstforfatter.

Personlige egenskaper – Grafisk designer

Først og fremst er dette et veldig kreativt yrke, så du må være kreativ, ha evne til å se ting fra nye vinkler, se smarte løsninger, og ha god fantasi og sans for form og farge. Hvordan du jobber vil variere, så du må like å både jobbe selvstendig og inngå i større team. Du jobber ofte for flere forskjellige oppdragsgivere, og du må være strukturert og kunne forholde seg til tidsfrister.

Utdanning / kompetansekrav – Grafisk designer

Flere høyskoler og universiteter i Norge tilbyr studier innenfor grafisk design og lignende. Du kan også ta utdanning i grafisk design ved en fagskole. Det er også muligheter for å ta masterstudium innenfor visuell kommunikasjon på flere kunsthøyskoler.

Jobbmuligheter – Grafisk designer

Når du er ferdig utdannet grafisk designer kan du jobbe innen kultur og næringsliv, i dagspresse og magasiner, hos forlag, i tv-produksjoner, i design, reklame- og kommunikasjonsbyråer eller du kan være din egen oppdragsgiver.

0 Comments

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

CONTACT US

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Sending

©2022 MEDIEDESIGN

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

Create Account